ราคากลางโครงการจัดซื้อดินถมที่สาธารณะเพื่อก่อสร้างศาลาประชาคมหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพุธ, 10 เมษายน 2562 09:53

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อดินถมที่สาธารณะเพื่อก่อสร้างศาลาประชาคมหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 200,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 เม.ย. 2561 เป็นเงิน 200,000 บาท

Poll

ประชาชนชาวตำบลหนองสะโน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ