นายเอกราช สูงสง่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุรีรักษ์ นามบุรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลหนองสะโน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ร่วมงานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการป้องกันภัยแก่ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนและครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบ้านจิก- บ้านโนนแสนสุข

นายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมงานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการป้องกันภัยแก่ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนและครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบ้านจิก- บ้านโนนแสนสุข วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุจภาพตำบลหนองสะโนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน {gallery}7phodji{/gallery}

[ 07-11-2562 ] Hits:11

ร่วมงานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการป้องกันภัยแก่ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนและครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสะโน (สปสช.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเลียง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ร่วมงานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการป้องกันภัยแก่ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนและครูผู้ดูแลเด็ก ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสะโน (สปสช.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเลียง เด็กเป็นทรัพยากรบุคลากรที่มีคุณค่า และเป้นอนาคตที่สำคัญของชาติ ในหลายประเทศล้วนมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องเริ่มจากเด็ก โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด 0-6 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม เด็กในวัยนี้ถ้าจะได้รับการเลี้ยงดูดูที่เหมาะสม มีการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน {gallery}6phodji{/gallery}

[ 06-11-2562 ] Hits:21

ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส บุคคลที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ใช้จ่ายในการดำรงชีวิตตามความต้องการ ในพื้นที่ ม.8 บ้านนาโดม ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี {gallery}4phodji{/gallery}

[ 04-11-2562 ] Hits:9

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Sunny

30°C

อุบลราชธานี

Mostly Sunny

Humidity: 55%

Wind: 22.53 km/h

 • 11 Dec 2018

  Mostly Sunny 32°C 23°C

 • 12 Dec 2018

  Partly Cloudy 30°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ