สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

โบราณสถานปราสาทธาตุนางพญา (คูห้วยธาตุหรือธาตุสมเด็จนางพญา)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : โบราณสถานปราสาทธาตุนางพญา (คูห้วยธาตุหรือธาตุสมเด็จนางพญา) ประเภท : สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ รายละเอียด : โบราณสถานธาตุนางพญาเป็น ศาสนสถานที่มีแผนผังการก่อสร้างเป็นปราสาทหินทหารหลังเดียวโดดๆ บนฐานศิลาแลง เรือนธาตุมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมละ ๕ มุม มีประตูทางเข้าด้านเดียวคือด้านทิศตะวันออกอีกสามด้านเป็นประตูหลอก ด้านหน้าก่อฐานยื่นเป็นมุขไปทำเป็นช่องบันไดทางขึ้น ระหว่างโคปุระกับบันไดทางขึ้นปราสาทปูพื้นอิฐเป็นทางเดิน กำแพงแก้วก่อสร้างด้วยศิลาแลง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โคปุระหรือซุ้มประตูทางเข้าปรากฏอยู่ทางทิศตะวันออกของแนวกำแพง และห่างออกไปทางด้านทิศเหนือประมาณ ๓๐๐เมตร มีบารายขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่บริเวณโดยรอบศาสนสถานแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของความเชื่อและพิธีกรรมภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรที่แผ่เข้ามายังดินแดนตอนเหนือของเทือกเขาพนมดงรัก ใกล้กับลำโดมน้อยซึ่งเป็นลำสาขาของแม่น้ำมูลเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งห่างจากศูนย์กลางอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรค่อนข้างมาก
View the embedded image gallery online at:
https://nongsano.go.th/our-local/travel#sigProGalleria9075a2a5b0
ประวัติความเป็นมา : บราณสถานธาตุนางพญา ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก ลักษณะโบราณสถานก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย เป็นปราสาทหลังเดียวส่วนยอดหรือหลังคาหักพังลงหมดแล้วเหลือเฉพาะฐาน มีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบ ด้านหน้าทำเป็นซุ้มประตู (โคปุระ) ก่อด้วยศิลาแลงและหอนทราย ถัดจากตัวปราสาทไปทางทิศเหนือมีอ่างเก็บน้ำ (บาราย) ขนาดใหญ่ โบราณสถานแห่งนี้ น่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างแบบเขมรสมัยบายน ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 บารายขนาดใหญ่ น่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบริบททางสังคมวัฒนธรรม แสดงให้เห็นการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่บริเวณโดยรอบศาสนาสถานแห่งนี้ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของความเชื่อและพิธีกรรมภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรที่แผ่เข้ามายังดินแดนตอนเหนือของเทือกเขาพนมดงรัก ใกล้กับลำโดมน้อย ซึ่งเป็นลำสาขาของแม่น้ำมูล ลักษณะเด่น : ลักษณะเป็นปราสาทหินทรายหลังเดียวตั้งบนฐานศิลาแลง -หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง -ที่กำแพงทางทิศตะวันออกมีซุ้มประตูหรือโคปุระสำหรับเป็นทางเข้าออก -1 ซุ้ม ถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 ตรงกับสมัยศิลปะเขมรแบบบาปวน-นครวัด ที่อยู่ : หมู่ 19 บ้านหนองสะโน ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 หมายเหตุการเดินทาง : ไปตามหมายเลข 2182 (อำเภอเดชอุดม-อำเภอบุณฑริก) ประมาณ 28 กิโลเมตร ถึงบ้านจงเจริญ เลี้ยวขวา ประมาณ 3.5 กิโลเมตร ถึงบ้านหนองสะโน และเดินทางประมาณ 2.7 กิโลเมตรจะถึงที่ตั้งของโบราณสถานธาตุนางพญา
View the embedded image gallery online at:
https://nongsano.go.th/our-local/travel#sigProGalleria9075a2a5b0

Poll

ประชาชนชาวตำบลหนองสะโน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ